خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

ائوه قال؛ ائو آل؛ ائوده اوخو

+0 به یه ن

ائوه قال؛ ائو آل؛ ائوده اخو
👌🙋‍♀️
نام کتاب : ترکی خراسان و قواعد آن
مولف : اسماعیل سالاریان
ناشر : انتشارات اختر - تبریز
چاپ اول : ۱۳۹۸
مشخصات : ۲۹۰ صفحه وزیری شومیز
قیمت : ۵۰۰۰۰ تومان
🌸🙋‍♀️
نام کتاب : نگاهی به ادبیات ترکان خراسان
ناشر : انتشارات تکدرخت - تهران
مشخصات : ۴۳۰ قطع وزیری شومیز
 سال : چاپ اول ۱۳۹۷
قیمت ۴۵۰۰۰ تومان
🌸🙋‍♀️
نام کتاب : مثنوی ترکی یوسف و زلیخا
ناشر : انشارات تکدرخت تهران
مشخصات : ۳۱۵ صفحه قطع وزیری شومیز
چاپ : اول ۱۳۹۷
قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان
🌸🙋‍♀️
نام کتاب : ناغیلار بوقچاسی
مشخصات : ۴۱۶ صفحه قطع وزیری شومیز
ناشر : انتشارات بخشایش قم
چاپ :, اول ۱۳۹۶
قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان
🌸🙋‍♀️
نام کتاب : تمثیل و مثل ترکی
مشخصات : ۴۳۲ صفحه قطع وزیری شومیز
ناشر : انتشارات بخشایش قم
سال : ۱۳۹۵ چاپ اول
قیمت ۲۲۰۰۰ تومان
🌸🙋‍♀️
نام کتاب : "نگاهی به فرهنگ ترکان خراسان"
ناشر : انتشارات درج سخن - بجنورد
چاپ : اول؛ ۳۹۸ صفحه قطع وزیری
قیمت : ۵۰۰۰۰ تومان

توضیح : جهت خرید کتاب های ترکی با شماره 09159766066 پیامک بزنید تا کتاب های درخواستی بوسیله پست ارسال شوند.آردینی اوخو