خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

اتّحاد

+0 به یه ن

اتّحاد

"اتحاد اولماسا، وطن یاشاماز

چونکه جان اولمایینجا، تن یاشاماز"

**

نعمتِ اتّحاددان محروم

کیم اولورسا، قالیر جَهول -و ظَلوم

اولدو بو نکته جمله یه معلوم

      "اتحاد اولماسا، وطن یاشاماز

       چونکه جان اولمایینجا، تن یاشاماز"

**

خاتمِ انبیاء رسول اَنام

مایهء الافتخارِ خاصّ – و عوام

امر ائدر اتّحاددا، خلقی مدام

      "اتحاد اولماسا، وطن یاشاماز

       چونکه جان اولمایینجا، تن یاشاماز"

**

مُلکون اِبقاسی اتّحاد ایله دیر

ظلمون اِمحاسی اتّحاد ایله دیر

شرعین اجراسی اتّحاد ایله دیر

      "اتحاد اولماسا، وطن یاشاماز

       چونکه جان اولمایینجا، تن یاشاماز"

**

اتّحاد اولدو، مُنجی – یِ ملّت

اتّحاد اولدو، موجب -یِ عزّت

اتّحاد اولدو، ماحی- ی ظلمت

       "اتحاد اولماسا، وطن یاشاماز

       چونکه جان اولمایینجا، تن یاشاماز"

**

میوه -یِ جهل دیر شقّاق –و نفاق

تیرِ پُر زهر دیر شقّاق –و نفاق

سببِ محو دیر شقّاق- و نفاق

      "اتحاد اولماسا، وطن یاشاماز

       چونکه جان اولمایینجا، تن یاشاماز"

**

هانکی ملّت که اتّفاق ائتمه ز

غرضی ترک ائدیب، وفاق ائتمه ز

شاهراهِ سعادته یئتمه ز

      "اتحاد اولماسا، وطن یاشاماز

       چونکه جان اولمایینجا، تن یاشاماز"

**

اتّحاد ایله دین قائم دیر

اتّحاد ایله عدل دائم دیر

فضله سؤز سؤیله مه ک نه لازم دیر

      "اتحاد اولماسا، وطن یاشاماز

       چونکه جان اولمایینجا، تن یاشاماز"

**

ملّتِ بختیار یک دل اولور

اتّحاد –و وفاقا مائل اولور

چونکه آمالا اؤیله نائل اولور

      "اتحاد اولماسا، وطن یاشاماز

       چونکه جان اولمایینجا، تن یاشاماز"

**

نه گؤزه ل سؤیله میش ادیبِ شهیر

حضرتِ "ناجی" پیرِ پاک ضمیر

اتّحاد ائتمه لی صغیر- و کبیر

      "اتحاد اولماسا، وطن یاشاماز

       چونکه جان اولمایینجا، تن یاشاماز"

شاعر : محمد علی واعظ زاد

ترجیع بند تضمینی از معلم ناجی، شاعر تورک دوره تنظیمات عثمانی

روزنامه شمس شماره 39 چاپ استابول -13 خرداد 1288

**

من بیر تورکوم اونوتمام جابری

تورک اولان نعمت شناس اولماق گره ک

وار یئری گئتسه م مزارِ تورکه دک

**

اولمایینجا : اولمایاندا // جَهول : بیلگی سیز، نادان

شقاق : یاغی و دشمن اولماق // ظلوم : ظالم اولان

فضله : آرتیق // وفاق : سازگاری کردن، همکاری کردن

اؤیله : اؤیلماق : باهم فکر کردن، باهم توافق کردن