خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

فروش کتاب های ترکی خراسانی با ترجمه فارسی

+0 به یه ن


کتاب های ترکی خراسانی با ترجمه فارسی :
۱- تمثیل و مثل 420 صفحه ۲۲۰۰۰ تومان
۲- ناغیلار بوقچاسی 415 صفحه ۲۲۰۰۰ تومان
۳ مثنوی یوسف و زلیخا 326 صفحه ۳۵۰۰۰ تومان
۴- نگاهی به ادبیات ترکان خراسان 430 صفحه ۴۵۰۰۰ تومان
تلفن سفارش ۰۹۱۵۹۷۶۶۰۶۶