خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

جنگ خنده با تمثیل و مثل ترکی

+0 به یه ن
😃جنگ خنده با تمثیل و مثل ترکی

🐄جووانا (گٶله) سیچیب تیشه نین دسته سینه :
می گویند : دو نفر دعوا کرده و پیش قاضی رفتند، یکی از آنها یک تیشه دسته طلا به قاضی رشوه داد که از او طرفداری کند دومی فهمید و یک راس گوساله هدیه کرد.
چون محاکمه شروع شد، اولی دید که اصلا قاضی به نفع او حرف نمی زند، تصور کرد که حتما قاضی فراموش کرده و بهتر است یادآوری کنم. رو به قاضی کرد و گفت : جناب قاضی حرف هایت همانند تیشه دسته طلا قاطع و برنده باشد!
قاضی هم با خونسردی گفت : بنشین سرجایت که : جووانا (گٶله) سیچیب دی تیشه نین دسته سینه : گوساله ریده روی دسته تیشه!!.

👙لوچو گؤته قیرمیز فیته :
به بدن سراپا لخت و لنگ قرمز! این مثل عدم تناسب را می رساند. یعنی هر چه قدر ظاهر زندگی بعضی ها خوب آراسته شده باشد، شاید وقتی به زندگی آنها وارد شدید و آنجا را هم دیدید، به کل نظرتان عوض شود و عدم تناسب بین آنچه دیده اید و آنچه تصور می کردید آشکار گردد.

👭شونو که دوغوب کاتا ائد :
همین را که زائیده ای بزرگ کن. این مثل کنایه ایست به بعضی از افراد که هم زمان چندین کار را باهم شروع می کنند این مثل مارا به دقت عمل وا می دارد بر اساس مسئولیتی که داریم.

❤️منبع : تمثیل و مثل، نوشته اسماعیل سالاریان، چاپ اول 1395 بخشایش قم
🌹زبان و ادبیات ترکان خراسان
@xorasanturk