خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

تورکان در جغرافیای افغانستان

+0 به یه ن
تورکان در جغرافیای افغانستان
+
تورک‌ها در جغرافیای افغانستان ۹۰۰۰ سال قبل از میلاد و یک‌هزار سال بعد از اسلام حکومت کرده‌اند!

۱- تمدن تورک آنااو (۹۰۰۰ سال قبل از میلاد الی ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد): محل ظهور تمدن تورک ‌آنااو در مناطقی از تورکمنستان و خراسان بود که در آن فاصله‌ی زمانی دامنه‌ی حاکمیت آنها تا افغانستان نیز می‌رسید.
۲- ساکا (سده‌ی هشتم قبل از میلاد الی سده‌ی دوم بعد از میلاد): تورکان ساکا که مناطق وسیعی از تورکستان، شمال دریای سیاه، مناطق وسیعی از ایران و هندوستان، اوراسیا و اروپای شرقی را تحت حاکمیت خود داشته‌اند در افغانستان نیز حاکم بوده و از ساکنان و صاحبان قدیمی افغانستان به‌شمار می‌روند.
۳- اشکانیان/ پارت‌ها ‌(۲۴۷ قبل از میلاد الی ۲۲۴ بعد از میلاد): اشکانیان در اصل از طایفه‌ی داهه ساکاها بوده در افغانستان نیز حاکم بوده‌اند.
۴- امپراتوری کوشان (۱۰ میلادی الی ۳۵۰ میلادی): کوشانی‌ها از تورک‌های هون بودند، در سده‌ی دوم قبل از میلاد به افغانستان آمده و مدت مدیدی در افغانستان حکومت کردند که بُت‌های بامیان ثبوت بر مدعای ماست، همچنان کانشکا کبیر بزرگترین امپراتور تورک‌های کوشانی زمستان را در پشاور و تابستان را در بگرام سپری می‌کرد.
۵- قیزیل هونلار و یا هون‌های سرخ (قرن چهارم میلادی)
۶- آق‌هونلار و یا هون‌های سفید (بین سالهای ۳۷۰ الی ۴۵۰ میلادی)
۷- کیدارا هون‌ها (از سال ۴۲۰ الی ۵۰۰ میلادی)


آردینی اوخو