خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

چرا تحریف واقعیات تاریخی(1)

+0 به یه ن

 

چرا تحریف واقعیات تاریخی (1)

نویسنده : بهمن رنجبران

از محققین و علاقه مندان تاریخ ایران ، بخصوص تاریخ خراسان خواستاریم :

قبل از مطالعه شرح :  قرقلو یا قرخلو ، افشار ، ترکمان و ترکمن ، به صفحه های  34 و 38 و 39 و 45 و 46 و 48 کتاب: نادر صاحبقران نوشته توحدی ، مراجعه ، وبا مطالعه و بررسی و مقایسه و سنجش آنان با شرح واژه ها و ایل و تبار و قومیت « قرقلو یا قرخلو ، افشار، ترکمان و ترکمن » و همچنین با در نظر گرفتن مقاله ، آقای محمد مرادی ( اینجا )، که در همین رابطه و موارد دیگر مشروحه ای دارند ، که عینا پس از شرح موارد فوق ، درج میگردد ، نظر خود را اعلام و ارسال نمایید تا مورد استفاده قرار گیرد.

متن کامل این مقاله را در منبع مطالعه فرمایید : منبع : اینجا