خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

لینک های دوتار حاج قربان سلیمانی

+0 به یه ن

حاج قربان سلیمانی ترک بود و فکر نکنم احتیاج به تاکید بیشتر از این داشته باشد. حاج قربان سلیمانی (قربان بخشی) آنقدر بزرگ بود که مرزهای زبانی رو شکست و نه تنها به زبان اصلی ترکی می خواند و می سرود، بلکه به لهجه زبان های ګرمانجی و فارسی هم هنر نمایی می کرد، خیلی بهتر از ګرمانج ها و فارس ها.

" آغلاماغین باشاران اؤلوسونون باشینی اوجالدار

آغلاماغینی باشارمایان، بیلمه‌ین اؤلوسونو تونبه‌تین سالار "

لینک های دوتار حاج قربان : اینجا