خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

دانلود چند آهنگ ترکی خراسان

+0 به یه ن

 باسلام-اگر آهنگ ترکی خراسانی خواستید

 1-در مرور گر گوگل بنویسید آهنگ ترکی خراسان و سرچ کنید.

2-وارد سایت www.aparat.com  شوید و آهنگ ترکی خراسان را سرچ کنید.

آهنگ ترکی خراسان(دوتار)کوراوغلی

این آهنگ رو آقای برزویی به زبان ترکی خراسان خونده-اسم آهنگشم هست کوراوغلی(پسری که پدرش نابینا است)که این افسانه در بین تمامی ملل ترک مرسوم است-و درمراسم کشتی باچوخه در خراسان این آهنگ توسط بخشی هابا دوتار نواخته میشود(کشتی باچوخه یکی از قدیمی ترین ورزش های ترکان خراسانی می باشد)
 
این آهنگ توسط خواننده نوظهور ترک زبان خراسانی آقای جواد حصاری خونده شده که اسم آهنگشم هست گوزل-دی
 
 

این رقص و مخصوصا لباس هاشون با توجه به چند سال تحقیق کردن مخصوص ترکان خراسانی است که متاسفانه چند سالی مورد استفاده قرارنگرفته الان اقوام دیگر از آن استفاده میکنند!

 آهنگ ترکی خراسان(دوتار)آی بی بی 

 
این ویدیو توسط آقای سلمان تقدیسی به زبان ترکی خراسانی خونده شده-اسم آهنگش هم آی بی بی هست.