خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

قالَ رسول الله(ص) : ـ مَن لا مَعاشَ لَهُ لا معادَ لَهُ

+0 به یه ن

موسّسه ی حمایتی معاش (معلولین آذربایجان شرقی)

قالَ رسول الله(ص)  : ـ مَن لا مَعاشَ لَهُ لا معادَ لَهُ

احمدِ(ص) مُرسل که جانِ عالم است

         وحی را پاینده نقشِ خاتم است؛

«لا مَعادَ» گفت بعد از «لا مَعاش»

      تا شود اسرارِ سعی و کار، فاش

خاصّه آن سعیی که وَقفِ خدمت است

      دینِ پیغمبر مسیرِ رحمت است

مؤمنان را غیرِ خدمت کیش نیست

      چونکه مؤمن قیدِ نَفسِ خویش نیست

بر مَعاشِ دیگران کردن تلاش

      هست روحِ لا معاد و لا معاش

ما هم از این باب، همّت خواستیم

      سازمانی بهرِ خیر آراستیم

تا که در خدمت به مردم پا زنیم

      نقشِ خیری بهرِ فرداها زنیم

نام این «خیریّه» می باشد «معاش»

      تا کند در خدمتِ مردم تلاش

خاصّه آن مردم که معلولند، لیک

      جملگی فرهیخته، دانا و نیک

 

زُمره ای که دِینشان بر گردن است

      حقّشان بر ما حمایت کردن است

گر زِ ما در انتظارِ خدمتند

      لیک معلولانِ صاحب عزّتند

ما به این خدمت کمر بر بسته ایم

      پای ایشان روز و شب بنشسته ایم

یارِ این خیلیم ما تا پای جان؛

      جمعِ «معلولینِ آذربایجان»

این طریقت، اُسوه ی اقشار باد

      یادگاری از «رضا افشار» باد

دست یاری با «رضا» افشرده ایم

      پیشِ «افشار» این قسمها خورده ایم:

 

ـ «هر چه معلول است؛ تاجِ سر کنیم

      خدمتِ ایشان به سر، افسر کنیم»

همزمان با جشن «وحدت» در «ربیع»

      رونمایی شد از این فکرِ رفیع

در بهارِ مولدِ ختمِ رُسُل

      داد باغِ خدمت و ایثار؛ گُل

عرضِ تبریک از قلوبِ (جعفری)

      بهرِ تو یا حجة(عج) ابن العسگری

 «بیت اللّه جعفری        تهران    ۳ /۱۰/ ۱۳۹۴»

منبع : موسّسه ی حمایتی معاش (معلولین آذربایجان شرقی)  اینجا