خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

کنایات و ضرب المثل های ترکی جوین، حرف ب

+0 به یه ن

کنایات و ضرب المثل های ترکی جوین، حرف ب

گرد آوری شده توسط گروه آغوشگدن قار تکلی

توضیح: مثل های زیر با الفبای عربی ترکی توسط نویسنده وبلاگ فونتیک نگاری شده است

باخ نننه ال قزنه : (Bakh nanane,Al ghezene) :به اخلاق و هنر مادر نگاه کن دخترش را انخاب

باش باشده قویماق : (Bash bashenda ghoymagh): سر به سر کسی گذاشتن،اذیت کردن کسی

باش چیخارماق : (Bash chokharmagh): سردراوردن از چیزی

باش دن اچماق : (Bashdan achmagh) : کنایه از سرسری گرفتن کاری, سهل انگاری

باش کسیه : (Bash kac): خیلی ظالم است

باش وورماق : (Bash vormagh):سرزدن

باش یوگورتیه : (Bash yogorti) : سرکار می گذارد

باشدن ایاقه بیرقرنه دگمیه : (Bashdan ayagha bir gharana dagmi) : ادم بی ارزشی است

باشدن آیاقه طلا توتی بیرزاد اولمس : (Bashdan ayagha tala totay birzad olmas): سر تا پایش را هم طلا بگیری ارزشی ندارد

باشدن گچبدی : (Bashdan gachebde):از حد گذشته

باشمو سندر نرخی سندیرمه : (Bashomo sender,nerkhe senderma) : بازاریان هنگامی که یک نفر جنس را ارزان تر از نرخ بازار می فروشد به کار می برند

باشمو سندربدی جیبمده قوز تکیه : (Bashomo senderebde,jibema ghoz teki) :

باشمو قاشلیه بیلمرم : (Bashomo ghashlia bileram) : وقت ندارم

باشنه دانشیه : (Bashena danoshi):هزیون میگه

باشه دیشماق : (Basha dishmagh): فهمیدن

باشه سالماق : (Basha salmagh): فهماندن

باشه یتیشدی : (Basha yetishde):به مقصد رسید

باشو بئلییده قالدی : (Basho balia ghaldo):دچار دردسر شد

باشو گتی نن اوینی : (Basho getiynan oyni) : رفتار سبک از او سر می زند. جلب خطر می کند

باشی اند اولسون : (Bashi And olson) : به جانت قسم

باشی توویبدی : (Bashi tow yebde): دیوانه شده ای

باشیم به لند (اوجا) اولدو : (Bashem baland oldo): سربلند شدم

باشین ساغ اولسون : (Bashi sagh olson) : سرت سلامت

باشینان آند ایچان : (Bashennan And ichan) ادم مورد اعتمادیه

باشینی داشه ووریه کی دیسین : (Bashene dasha voray ke dey...): سرش را به سنگ بکوبی اعتراف میکند

باشینین آستو به لند (اوجا) اولبدی : (Basheni asto baland olobdo) : زن دوم گرفته

بالقوش(بایقوش) گئز : (Belghosh gez):چشم درشت همچون جغد. آدم چشم چران

بقازینن گلسن : (Boghazinan galsen) : حرامت باد_از گلویت پایین نرود

بل باقلماق: (Belbaghlamagh) : آماده ی کاری شدن

بل بلی گئز : (Balbale gez) : چشم گربه در تاریکی می درخشد یا اصطلاحا بل بل می کند. از انجا که گربه حیوان مرموزی است اصطلاح بل بله گز برای انسان های مرموز بکار می رود

بو ال او اله نه دی پوخ یمه : ( bo al o alena dey pokh yema): منظور دست وپا چلفتی

بورنو یئللی : (Borno yelle):فیس و افاده ای

بورنونو توتین جانو چیخیه : (Bornono totay jano chekhi): دماغشو بگیری جانش درمیاد

بورنونو یوخاره توتوبدو : (Bornono yokhara totobdo) : کسی را تحویل نمی گیرد

بورنی توتون ائدی : (Borni toton edi) : حسرت میخوری

بورنینان گلسن (قارقوش) : (Borninan galsen):حرامت باد

بوقازینان گچرتبدی : (Boghazonan gachertebde):از خود کرده یا صاحب شده

بوقچین دولو اولسون آجی دنه یادا حوردن السون : (Boghchay dolo olson,talkhdano hordan olson) : بقچه ات پر باشد فرقی نمی کند از حور پر باشد یا دانه تلخ

بولاردن فاطمیه تامان المس : (Bolardan fatmia taman olmas): فایده ای ندارد

بولاماغ دلییه قالدو : (Bolamagh dalia ghaldo) : این اتفاق به سود آدم نااهل شد

بوین اگری ساخلی : (Boyn agri sakhli) : خجالت زده است

بئ ایرگ: (Be irag) : ترسو_بزدل

بی ایزو و خطر(خطیر) : (Be izo khater): بی چشم و رو

بی پولوقدن گج الی :(Bi polloghdan gej eli):خیلی فقیر است.بی پول بی پول است

بی سمک(سموک سیز) : (Be samak):بی عرضه

بی کارلیقدن کاروانسرا قیمت ادی : (Bekarleghdan karvansara ghemmat edi) : ادم علاف که از بیکاری قیمت چیز های گران را می پرسد

بیر اغاج یولدو :(Bir aghaj yoldo) بستگی به لحن طرف دارد میتواند هم کنایه از دوری راه باشد و هم نزدیکی راه

بیر اغاجلوقدن بیلینیه : (Bir aghajloghdan bileni) : خیلی آشکار است

بیر الدن سس چیخماس : (Bir aldan sas chekhmas) : یک دست صدا نداره

بیر النن ایکی قاربوز کیتره بیلمری : (Bir alnan,iki gharboz kitara bilmeray) : انتظار بیش از توان نباید داشت

بیر الی دالی بیر الی اینگی توتیه : (Bir ali dali bir ali engi toti) : معادل فارسی : با دست پیش می کشد با پا پس می زند.

بیر اینه ائزینه، بیر جوآلدوز خلقه : (Bir inna ezia,bir jovaldoz khalgha) : اول ایراد خودت را ببین بعد مردم را

بیر باتمان یونون نئچه فطیری باردی : (Bir atman yon necha fatere bardo) : معادل فارسی : یک من شیر چقدر کره دارد

بیر بیردن چیخ دیق : (Bir birdan chekhdegh): عصبانی شدن

بیر چئرگ قوییه مینگینی گیتری : (bir cherag ghoyi,mingene kitari) : اندکی کمک می کند و هزار برابرش را می گیرد

بیر قرنی آستنده مین شر یاتبدی : (Bir gharani estenda min shar yatobdo) : پول با زحمت زیاد بدست می آید

بیر نفرین قان بورنونان گلمدی : (Bir nafari ghan bornonan galmadi) : کوچکترین آسیبی به کسی نرسید

بیرباشی با مین سئودا : (Bir basho ba min soda):یک سر و هزار سودا دارد

بیربیره بوراخان : (Bir bira borakhan): آدم فضول دو بهم زن

بیردن ایکیه : (Birdan ikiya) : یک هو_ناگهانی

بیرسنی ایپینان چاهه گئدمه : (Birseni epeynan chaha gedma): باطناب کسی داخل چاه نرو

بیرسه اونه باته بیلمی : (Birse ona bata bilmi): کسی به اون حریف نیست

بئرماق باشی : (Bermagh basho) : (Bermagh bashi): انگشت نما

بیریسی باتمان اولیه، بیریس یاریم باتمان : (Biris batman oli biris yarim batman) : یکی از شما باید از حق خود بگذرد

بئش بئرماق بیربیرلین اولماس : (Besh bermagh berberlan olmas): پنج انگشت مثل هم نیستند

بئلی ایزیق : (Bele izegh) : خیلی لاغر

منبع : اینجا