خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

سال ۲۰۱۶را به نام "خواجه احمد یسَوی" شاعر تورک

+0 به یه ن

 

سازمان جهانی یونسکو، سال ۲۰۱۶را به نام "خواجه احمد یسَوی" شاعر تورک نامگذاری کرد.

  سازمان جهانی یونسکو زیر نظر سازمان ملل متحد، سال ۲۰۱۶را به نام استاد خواجه " احمد یسَوی " شاعر تورک قزاقستان نامگذاری کرد.

سازمان یونسکو همچنین درخواست کمیسیون ملی تورک مبنی بر گرامی داشت یاد و خاطره خواجه " احمد یسَوی" در ۸۵۰ امین سالگرد درگذشت این شاعر تورک قزاقستان در نقاط مختلف جهان را پذیرفته است.

" احمد یسوی " در سایرام شهر چیم کنت قزاقستان به دینا آمد. وی پس از اتمام آموزش عرفانی مذهبی دو باره به زادگاه خود که اکنون به نام تورکستان تغییر یافته است بازگشته و عمر خود را برای هدایت مردم به راه معنویت صرف کرد.

استاد " یسَوی " افکار خود را به زبان تورکی و در قالب شعرهای ساده به مردم بیان کرده است و این اشعار به "شعرهای حکمت" لقب گرفته است که با گذشت زمان این اشعار جمع آوری شده و در قالب " دیوان حکمت " تهیه شده است.

خواجه احمد یسَوی یکی از چهره‌های برجسته‌ تصوف و عرفان در تاریخ تعلیمات عرفانی آسیای مرکزی به شمار می آید. وی در نزد ارباب معرفت، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می باشد. خواجه احمد طریقت و یا مکتب خاصی را با نام " یسویه " بنا نهاد و این مکتب بعدها در تمام منطقه‌ آسیای مرکزی مورد استقبال قرار گرفت و از تورکستان به سراسر ماوراءالنهر، از دریای آق ایدل تا تورکستان شرقی و خراسان و ایران و قفقاز حتی تا به روم گسترش پیدا کرد.

منبع : قیزیل قلم آذر : اینجا