خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

ترانه «سئویرم سنی» با صدای علی پرمهر

+0 به یه ن

 

ترانه جدید علی پرمهر خواننده جوان و خوش صدای آذربایجانی با نام  سئویرم سنی  : اینچا