خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

آهنگ ترکی خراسان شاد-رسول محمدیان-شیرین و فرهاد

+0 به یه ن

آهنگ ترکی خراسان شاد-رسول محمدیان-شیرین و فرهاد

آهنگ ترکی خراسان شاد -رسول محمدیان- شیرین و فرهاد. این ویویو مربوط به روستای قنبر باقی شهر صفی آباد شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی می باشد. مراسم هدیه دادن داماد به جوانان و میهمانان.یکی از رسوم زیبای ترکان خراسان که کوردها و تات ها (فارس)نیز تأثیر پذیر بودند. خلاصه شعر : فرهاد عاشق مشغول کندن کوه می باشد که پیر زن فقیری پیام مرگ شیرین را می دهد و فرهاد با تیشه بر سر خود کوبیده و از دنیا می رود.

آدرس دانلود : اینجا