خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

یادی از بازی های کودکانه قدیم ترکی

+0 به یه ن

یادی از بازی های کودکانه قدیم ترکی

آی قدیمین چاغالاری, ایندی نین آتالاری- آنالاری!

بیز چاغالیق دا :

"سنگ کاغذ قیچی" اویناماز دی، " قوم پاتی یس" اویناردی.

"قایم موشک" اویناماز دی،  " گیز یومولدو یا گیزلن پانچ " اویناردی.

"سوک سوک" دئمه زدی، " شوبه شوبه" دیه ر دی.

" گردو شکستم " گئتمه زدی، " قوندوم کوچدوم" گئدردی.

"آنی مانی کلاچی " اوخومازدی، " ائییوخ، مئییوخ گیلاس چیخ " اوخویردی.

" بادبادک " اوچورتمازدی، " بردووان " اوچورداردی.

بیز " وسطی"، " اویناماردی، بیز " آرادا ویردی " اویناردی.

بیز دزد و پلیس" اویناماردی، بیز " قووالا قاشدی" اویناردی.

بیز " خاله بازی" اویناماردی، بیز " قوناق باجی " اویناردی.

بیز پارک دا " تاب بازی " مینمه زدی، " کوف " مینردی.

بیز پارک دا " سرسره " مینمه زدی، " زویولداق" مینردی.

بیز پارک دا " الا گلنگ " مینمه زدی، "دومبالان پیسدان " مینردی.

بیز " چایی داعه، دایی چاقه " دئماق موسابقه وئرمردی، " جومه گونو جومه مچیتده چووه لی جابّارین جوبّه سینی جوبوتدولر" دئماق موسابیقه قویاردی.