خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

برخی اصطلاحات ریاضی در ترکی

+0 به یه ن

برخی اصطلاحات ریاضی در ترکی

حساب : سای بیل -   saybil

منها - : چیخی - çıxı

جمع + : آرتی - artı

ضرب × : چارپی - çarpı

تقسیم ÷ : بؤلو - bölü

مساوی = : ائشیت - eşit

نامساوی : قارشیت - qarşıt

خط ___ : جیزگی - cizgi

مثلث : اوچ گئن - üçgen

گوشه : بوجاق - bucaq

مربع : دؤرد گئن - dördgen

مستطیل : جوت قول دؤردگئن – cütqol dördgen

زاویه : آچی - açı

دایره : یووارلاق،قوشاق – yuvarlaq,quşaq

بیضی : یاستی قوشاق – yastı quşaq

برای تبدیل اعداد به حالت ترتیبی ازیکی پسوند های ( ı ئینجی ) - ( i  ینجی ) – ( u ونجو ) – ( ü  ونجو ) استفاده میکنیم.

مثال : بیر + ینجی = بیرینجی (اول) / اوچ + ونجو = اوچونجو (سوم)

خواندن اعداد اعشاری و کسری و درصدها: ( / ) علامت تقسیم است.

مثال: 5/1 = بئشدن بیر  یا بئشده بیر

100/10 = یوزده اون یا اون فاییز 10%

2.4 = ایکی اوندا دؤرد

% = فاییز یا یوزده ...

÷ بؤلو

حساب = سایان
حسابدار = سایمان
منها = چیخیش
جمع = آرتی
ضرب= چالماق / دورد اوچه چالی = اون ایکی
تقسیم = بولوش
مساوی = بیریک / اولار/
نامساوی = بیریکسیز /اولماز/
خط = جیزیق / من بوردا بیر جیزیق چکدیم/
مثلث = اوچ قول / سه بازو /
گوشه = بوجاق
مربع = دورد قول
مسطتیل = اوزون دورد قول
زاویه = آچی / آچیق/
دایره = تاییرماق / این کلمه خودش تورکی است / حتی کلمه تایر ماشین نیز از این کلمه گرفته شده است/ تاییرماق مصدر آنها بوده و معنی کلمه یعنی هل دادن چیزی که در زمین میگردد و حرکت میکند / حتی کلمکات توولانماق/ یعنی گرد چیزی گشتن/ و دولانماق / یعنی گردش کردن/ نیز از این مصدر گرفته شده است .
بیضی = یاستی دایره / یاستی دایرا .. درست تر میباشد / و ه آخر در دایره در تورکی با فتحه خوانده میشود /
""""" تورکی زبانی است زیبا و در عین حال زبان هنر میباشد"""""
کلمه هنر از ریشه هن / هون/ گرفته شده است هنر یعنی مانند هون ها / چرا مانند هون ها ؟ / چرا که این مردم کارهایی انجام میدادند که به نظر سایران خارق العاده بوده است لذا میگفتند این کار شبیه کار هون ها بوده است و از اینجا بود که هنر ساخته شد./