خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

برگی از تاریخ بجنورد : پیشینه محلات بجنورد

+0 به یه ن

برگی از تاریخ بجنورد : پیشینه محلات بجنورد

 با نگاهی به گذشته ی تاریخی شهرمان بجنورد، دیرینگی و گستره ی فرهنگی غنی درمیان عموم ی طبقات اجتماعی آن روزگاران را متوجه می شویم که هر طایفه و خانواده ای، در محله ای بنای زندگی خانوادگی خود را بنیان نهاده بودند و از گذر همین سابقه ی زیستن در کوی و برزنی، به مرور ابتدا لقب و بعدها، نام خانوادگی افرادی بر پیشانی این مناطق درخشید که تا امروز با توجه به تغییرات فرهنگی پیش آمده در این سال ها، هم چنان بسیاری از شهروندان بجنوردی، این مناطق را با نام های قدیمی شان به یاد می آوردند که از جمله می توان به کوچه های یخچال، شترخانَه (غُسِل خانَه)، ملکش، کاریز، قَرنقِه دالان، برق، تثبیت، وثوق، تیت لِه کیچَه، کَریزلِه کیچَه، صدرآباد و ... اشاره کرد.

و محله هایی که با نام های گرگان دروازه، قبله دروازه، شاهنده آباد، ساربان مَلّه، بربرمَلّه، دولو مَلّه، چارشنبه بازار، تُپِنگ اَیاغِه، پِئچِنگ باشِه و دَبّاغ خانه در خاطر مردمان این شهر جاخوش کرده اند. با نگاهی کوتاه به گذشته در می یابیم که همه ی این عنوان ها، به مناسبت موقعیت جغرافیایی فرهنگی این کوی و محله ها به یادگار مانده است. و یا این که، رفتار افرادی خردمند و نیک اندیش، باعث پیدایی این عناوین شده است...

احسان حصاری مقدم. وبلاگ بجنوردان