خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

ایل بایرامی روز ملی تورکان

+0 به یه ن

ایل بایرامی و یا همان ارگنه گون روز ملی تورکان

امسال  سال۴۶۵۳   با احتساب تاریخ ارگنه گون میباشد. ۴۶۵۳ سال قبل در چنین روزی ملت تورک مجددا با رهبری قیزان خان از تاریکی رهایی یافته و به روشنایی رسیده اند.

 ارگنه گون یکى از میراث تاریخی تورک ها میباشد. در این واقعه تورکان در سرزمین مرتفعى که دورادور آن با کوه هاى صعب العبورى محصور بود به مدت ۴۰۰ سال زندگـى می کنند. یعنی بعد از جنگ به مکانی میرسند تاریک و صعب العبور! و تاریک بسیاری از پسران ایلخان یا می میرند یا اسیر میشوند اما قازان خان زنده می ماند و با لشگر و ارتش خود در راه برگشت به یک مکان غار مانند تاریک می رسند که گویا کوه های اطرفا فلزی بودند به راهنمایی یک اهنگر به کشف آهن موفق شده شروعه به ذوب کردن کوه ها میکنند تا از انجا خلاصی یابند! در نهایت از تاریکی به روشنایی رسیده و روز آزادی خود را ارگئنه گون یعنی مرد خورشید نو نام می نهند! ارگنه گون یکى از میراث ماندگار تورکان اوغوز بشمار میرود.

قایناق : گاماج