خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

سلام اوْلسوُن، ﺗﯚرک اؤلکه‌سی خوْراسانـا

+0 به یه ن

آنام تـوُمـروُس، آتا تـئیـمـوُره،    عموم جـوْوخان، دایی نادیره

سلام اوْلسوُن سلام اوْلسوُن،  ده‌ده‌قوْقوُددان قالان ﮐﯚﻟﺘﯚره

 * * *


ﺗﯚرک شاعیــریم موله‌وییه،        فراغی مخــتومــــقولـویـه

سلام اوْلسوُن سلام اوْلسوُن،  سولطان محمود غزنه‌وییه

 * * *

 بیزیـم اؤلکه ده ﭘـﯚسـیانـــا،     دﯙشمنه قارشێ عوصیانــا

 سلام اوْلسوُن سلام اوْلسوُن، ﺗﯚرک اؤلکه‌سی خوْراسانـا

 * * *

 قوشار : ؟؟ با تخلص مشهد تورکو 1394