خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

معلمان و دبیران عزیز

+0 به یه ن

معلمان و دبیران عزیز

🔻تدریس زبان ترکی در دانشگاهها حاصل 38 سال تلاش و زحمت بی دریغ کوشندگان زبان و فرهنگ ترکی در ایران است. اگر این تلاشها نبود سخنی از زبان ترکی در مدارس و دانشگاهها وجود نداشت و هنوز بسیاری از مقامات هم دوست ندارند این زبان در ایران رسمیت یابد.

🔻اما خواسته ی برحق مردم ترک زبان ایران، اجرای بی کم و کاست اصل 15 قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است و زمانی نژاد پرستی  و آریامداری بر جای خود خواهد نشست که همه ی مردم ایران دارای حقوق یکسان مدنی و فرهنگی باشند و برتری نژادی برچیده شود.

🔻امسال به یمن همین تلاشهای خستگی ناپذیر مردم ما، به اجرای اصل 15 نزدیک شده ایم. در این راستا در کتب درسی صفحاتی خالی و سفید گذاشته شده است تا معلمان بنا به توان و علاقه ی خویش به تدریس ادبیات بومی همت بگمارند. تردیدی نیست که این امر بستگی تام به همت و تدبیر دبیران دارد و امید آنکه امسال با تلاش و تدابیر علمی دبیرانمان راه را برای سالهای بعد هموار سازیم. این حقیر کتابی را در باره "تاریخ ادبیات ترکی در زنگان (ادبیات بومی)" آماده کرده ام که مقالات آن همین امسال در نشریات معتبر زنگان چاپ شده و اینک در حال اخذ مجوز نشر است. آنرا در اختیار دبیران و علاقمندان قرار می دهم تا با دستی پُر وارد کلاس شوند.

🔻اگر روزی لازم باشد متون ادبی ترکی ارائه گردد هزاران صفحه متن نظم و نثر موجود است که اینجانب آمادگی آن را دارم که در اختیار طالبان ادبیات قرار دهم. اینک این جزوه ی ناچیز را در اختیار شما عزیزان قرار می دهم.

 موفق باشید.

🔹محمدرضا کریمی