خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

حیوان لارین تورکی آدلاری:

+0 به یه ن

حیوان لارین تورکی آدلاری:

👇👇

جئیران =آهو

مارال= گوزن

اسلان/ آسلان = شیر

قافلان = پلنگ

توغای = ببر

بارس =ببر

پورسوق = سمور

دونقوز = خوک

قابان = گراز

چاققال = شغال

کافتار = کفتار

قورد = گرگ

تولکو = روباه

دووشان = خرگوش، در خراسان توشان گویند

دگن = سنجاب

سووسار = راسو

کرتنکله = سوسمار،

اوغلان یولداشی = مارمولک، در خراسان کلپه سه گویند.

ایلانا زهر وئرن = آفتاب پرست

بؤجوک = حشره

گووه = موریانه

بیره = کک

چکیره / چکوکگه = ملخ، در خراسان چورتیکا گویند

هورومجک = عنکبوت، در خراسان تور آتان گویند

تور آتان = عنکبوت

کپنک = پروانه، در خراسان پِرپری گویند.

قون قون = سنجاقک

کیرپی = جوجه تیغی، در خراسان ته شی گویند.

توسباغا = لاک پشت

باغا = لاک پشت

قیرخ آیاق = هزار پا

بؤو / بؤی = رتیل در خراسان دَلمه ی گویند

یان قیلیج = خرچنگ

ایری قویروق = عقرب

قولاغا گیرن = گوش خیزک

قورداق = کرم

یئرگوردی = کرم خاکی

ایپک قوردو = کرم ابریشم

ننم اوغلو = کفش دوزک

فاطما ننه = کفش دوزک

قیققی = کفش دوزک

پاپیش تیکن = کفش دوزک

اینک = گاو ماده، در خراسان اینه ی گویند.

اوکوز = گاو نر، در خراسان سیغیر گویند

کل = گاو نر بزرگ

جونگه = گاو نر جوان، در خراسان جووانا گویند

دانا = گوساله

بیزوو = گوساله

دوه = شتر

قویون = گوسفند ماده

قوزو = بره

قوچ = گوسفند نر

گئچی = بز

چپیش = بزغاله، در خراسان اوغلاق گویند.

سولوک = زالو

یاغان = فیل

پیشیک = گربه، در خراسان پیشی گویند

سیچان = موش

ایت = سگ

حلزون=آیلان گوز