خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

مهندیسلر گونو موبارک اولسون!

+0 به یه ن

 روز مهندسی مبارک باد

«بسمه تعالی»

🔴روز مهندس، روز توسعه علوم اخلاقی-انسانی پابه-پای علوم فنی مبارکباد!

🔴مهندیسلر گونو موبارک اولسون!

🔴نویسنده: دکتر محمدرضا علیزاده امامزاده- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای اسلامی شهر اورمیه؛

🔺وقتی سیر تاریخ بشری مطالعه شود یکی از مهمترین نکات این تاریخ پرفراز و نشیب، نامگذاری روزهایی خاص است. این نامگذاری-ها که در سراسر جهان و تمدن بشریت پا به پای انسان-ها، تاریخ خود را به تثبیت رسانیده است تنها ریشه در «حافظه تاریخیت» انسان-ها دارد. بدین معنا که در آن روز خاص، یک فعل مستدل، منطقی، معنوی، اخلاقی و یا ... روی داده است طوری که تاثیرگذاری آن فعل مستدل، منطقی، معنوی، اخلاقی در تاریخ بشریت جهانی بوده و یا شروع آن را باعث شده است و به اصطلاح نقطه عطف یک فعل ماندگار در یک حوزه بنیادین بشریت بوده است.

🔺اما وقتی صحبت از «مهندس» و «مهندسی» پیش می-آید، در پس پرده «علم دقیق» تنها گسترش «علم فنی» نیست که این گروه، مهم تلقی شوند؛ بلکه هدف غایی «رفاه اجتماعی» بشریت بوده است. این رفاه تنها در حوزه وسایل موتوری نیست بلکه گستره علوم مهندسی تمام زوایای تنگ و تاریک انسانی و اخلاقی را نیز پیموده است.

🔺با نگاهی به تاریخ علوم انسانی از قبیل روانشناسی، سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی و ... می-توان به وضوح جایگاه علوم مهندسی را مشاهده نمود. در حقیقت بسیاری از پیشرفت-های فعلی بشری و شاید به اعتقاد بسیاری 70 درصد سهم توسعه جوامع در سایه تلاش-های «مهندسان» انجام گرفته است. با نگاهی با آمار منابع منتشره توسط دانشگاهیان ایران، در جهان نیز می-توان دریافت که بنا به گزارش پایگاه شاخص-های اساسی علم (ESI)، موسسات ایرانی توانسته-اند در حوزه مهندسی رتبه در خور توجهی را در بین موسسات و مراکز علمی جهانی ثبت نمایند.

🔺اما اینکه چرا چنین روزی با نام «خواجه نصیرالدین طوسی» پیوند خورده است. وقتی نگاهی به فعالیت-ها، اقدامات و تاثیرگذاری «خواجه نصیر طوسی» به عنوان یک اندیشمند و دانشمند ایرانی قرن هفتم بیاندازیم، میتوان به وضوح مشاهده کرد که این اندیشمند نام-آور ایرانی نه تنها در حوزه مهندسی توانسته است تاثیرات عمیقی داشته باشد و شاگردانی مشهورتر از خود را تربیت نماید بلکه توجه وی در کنار توسعه علم، به توسعه اخلاق و رهنمودهای اخلاقی، گاها او را در ردیف دانشمندان علوم انسانی قرار می دهد. یعنی توسعه اخلاقی-انسانی را در کنار توسعه علمی و پابه-پای آن به پیش برده است و این یکی از نقاط عطف و تاثیرگذار در تاریخیت اخلاقی-علمی بشریت است. در مورد اهمیت «علم اخلاق» در کنار علوم مهندسی، همین بس که نگاهی به زندگی آن دسته از مهندسان برجسته جهانی بیاندازیم که اخلاق در کنار «علم فنی» آنها در اولویت نخست نبوده است، کردار، فعل، و اقدامات آنها چنان بر جهان تاثیر منفی گذاشته-اند که هیچ-گاه از ذهن بشریت پاک نشده و نخواهد شد. از این رو نامگذاری یک چنین روزی و مزین کردن آن با نام خواجه طوسی نه تنها اهمیت دادن به حرفه مهندسی است بلکه اهمیتی بالاتر از آن عجین بودن و توأم شدن «مهندسی» با «اخلاق» است که آن را بسیار تاثیرگذارتر می-نماید.

🔺به امید روزی که «مهندسان فنی»، بتوانند راهکاری «فنی» برای نهادینه کردن اخلاقیات در جامعه انسانی پیدا کنند.

🔴نویسنده: دکتر محمدرضا علیزاده امامزاده- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای اسلامی شهر اورمیه؛