خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

شهادت ریحانه پیامبر حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت می‌گوییم.

+0 به یه ن
شهادت ریحانه پیامبر حضرت فاطمه زهرا (س) را به رهروان صدیق‌شان تسلیت می‌گوییم.


شهادت ریحانه پیامبر حضرت فاطمه زهرا (س) را به رهروان صدیق‌شان تسلیت می‌گوییم.