خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

گوهرشاد خانم و جوان عاشق

+0 به یه ن

🌿 🔰 گوهرشاد خانم و جوان عاشق 💞:
گوهرشاد خانم ( همسر شاهرخ میرزا و عروس امیر تیمور گورکانی) سازنده مسجد معروف گوهرشاد مشهد 🕌
پیش از ساختن مسجد به دست اندرکاران گفت :
از محل آوردن مصالح ساختمانی تا مسجد برای حیوانات 🐪 🐴 باربر ظرفهای آب و علف 🌾 بگذارید. مبادا حیوانی در حال گرسنگی و تشنگی بار بکشد . از زدن حیوانات پرهیز کنید . ساعات کار 🕰 باید معین باشد و مزد💰 مطابق زحمت داده شود و ...
گوهرشاد خانم بیشتر وقتها خود جهت هدایت و سرکشی حاضر می شد و دستورات لازم را می دارد .
روزی یکی از کارگران به طور ناگهانی چشمانش 👀 به صورت او افتاد و در اثر همین نگاه ، آتش عشق💕 در وجودش شعله ور گشته و عاشق دلباخته ی او شد . اما در این باره نمی توانست چیزی بگوید
تا اینکه غم و غصه ی فراوان او را مریض کرد🤒
🌿🌹🌿🌹🌿🌹
به خانم گزارش دادند که یکی از کارگران که با مادرش زندگی می کرد مریض شده است ...
بعد از شنیدن این ماجرا خانم به عیادتش رفت و علّت را جویا شد .
مادر کارگر جوان گفت :
او عاشق 💟شما شده است .
خانم با اینکه عروس شاهزاده بود . اما هیچ ناراحت نشد !
به مادر جوان گفت :
باشد، وقتی من از همسرم جدا شدم با او ازدواج می کنم ولی به شرط اینکه مهریه من را قبل از ازدواج بپردازد و آن این است که چهل شبانه روز در محراب این مسجد نیمه کاره عبادت کند .
جوان پذیرفت، چند روز از پی عشق او عبادت کرد؛ ولی با توجّه خاص امام رضا (علیه السلام) حالش تغییر یافت (و از آن پس بخاطر خدا عبادت کرد.) پس از چهل روز ، گوهرشاد خانم از حالش جویا شد.
جوان به فرستاده ی خانم گفت :
به خاطر لذّتی که در اطاعت و بندگی خدا یافتم از لذت نفس شهوانی پرهیز کرده ام ( بخاطر اینکه لذت عبادت را فهمیده ام دیگر عاشق خدا شده ام )
منبع : کتاب داستانهای ترکی خراسان نوشته اسماعیل سالاریان، چاپ اول 1396