خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

وصیت دکتر هیئت به جوانان ترک آزربایجانی

+0 به یه ن

💯وصیت دکتر هیئت به جوانان ترک آزربایجانی

💢برو به هرکس به هر جوان آزربایجانی و علاقمند به خاک مادریمان رسیدی بگو جواد هیئت گفت که بروید تاریخ را بخوانید و خودتان نیز بنویسید.

💢نترسید که ضعیف باشد اگر ضعیف هم نوشتید باز از خودمانید.

💢 باید تاریخ خودمان را خود بنویسیم و بخوانیم و الا دیگران تاریخ را برایمان تحریف خواهند کرد و خائنین خودشان را کاردان و دلاوران تورک را غلام معرفی خواهند کرد.

💢ما تورکها همیشه در خط مقدم جبهه شمشیرهایمان را در هوا چرخاندیم و سرزمین ها فتح کردیم و امپراتوری ها را در خاک نشاندیم و با غرور خود را ترک نامیدیم.

💢آری ما تاریخ را ساختیم و متاسفانه ننوشتیم، ما تاریخ ساز بودیم و آنها تاریخ نویس، در پشت جبهه تاریخ نویس بیگانه برایمان تاریخ نوشت، خودمان تاریخ خودمان را ننوشتیم، احتیاجی نمی دیدیم، آری تاریخ نویس بیگانه ما را کرد غلامان ترک و خودش را سروران و وزیران کاردان.

🌼🌸🌺02/03/96 اولو بابامیز دوْکتور جواد هیئت‌ین دوْغوم گۆنو ایل دونومو هامیمیزا موبارک، یوْلوموزا اوغورلو اوْلسون 🌺🌸🌼