خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

زرتشت پیامبر تورک و ساوالان مقدس

+0 به یه ن

زرتشت پیامبر تورک و ساوالان مقدس

نام_مادر_زرتشت

نام مادر زرتشت "دوغدو" بوده است که این کلمه در هیچ زبانی به جز زبان ترکی معنی خاصی ندارد. دوغدو از مصدر دوغماق (زائیدن ) است که این کلمه را میلاد معنی کرده اند. جالب است که این اسم علاوه بر اینکه یک کلمه ترکی است اسمی است که فقط مناسب یک زن می باشد چون همانطور که اشاره شد از مصدر دوغماق (زاییدن) میباشد.

آتشکده_و_امامزاده

امروزه زنان مردان آزربایجانی اماکن مقدس و یا به قولی امامزاده ها را "اوجاق " مینامند. لازم به ذکر است که کلمه اوجاق یک کلمه ترکی به معنی آتشدان یا آتشکده هست. (اود = آتش+جاق = محل). برای اطمینان از ترکی بودن این کلمه به فرهنگ لغت معین یا دهخدا مراجعه کنید. جالب است که هنوز هم پس از گذشت 1400 سال از مسلمان شدن مردم آذربایجان از اماکن مقدس آتشکده نام برده می شود و جالب تر اینکه از ترکی این کلمه (اوجاق ) استفاده میشود. یعنی مردم آذربایجان چند هزار سال قبل زرتشتی و تورک بوده اند.

ساوالان

در کتاب آثار_ البلاد و الخبار و العباد ذکریا بن محمد بن محمود المکمونی القزوینی آمده است : زرتشت از آذربایجان بود و چندی از مردم کناره گرفت و در کوه ساوالان به سر برد و از آنجا کتابی آورد.

کلمه ساوالان مرکب از دو کلمه " ساو " در ترکی قدیم به معنی "حرف و سخن و. " آلان" در ترکی امروزی به معنی گیرنده و دریافت کننده است. یعنی محلی که در آن به زرتشت وحی شده است.

کلمه ساو امروزه به سوز تغییر شکل یافته است. ولی شکل قدیمی ان در کلمه  ساوجی = سخنگو و ساووج = پیامبر و  ساواش = بحث و جدل. همچنان باقی مانده است.

 درباره ساوالان و وابستگی زرتشت به این کوه در اغلب مآخذ جغرافیا و تاریخ و نیز نوشته های قدیمی به مناسبت های مختلف ذکری به میان آمده از آن سخن ها گفته اند. طبق اسناد موجود و روایات، زرتشت پیامبر در ۶۴۰ سال قبل از میلاد (۲۶۴۸ سال پیش) در آذربایجان تولد یافت و هنگامی که به ۳۰ سالگی رسید، زادگاه خود را ترک گفته و به کوهی رفت. در این کوه بود که او از خرد خویش برخوردار شد و در آن ۱۰ سال، از تنهایی خسته نشد تا این که دلش دگرگون شد. زرتشت بعد از سال ها عبادت و ریاضت کشی در ساوالان، زادگاه خویش را ترک گفته و به بلخ عزیمت کرد.

کلمات_ترکی_در_اوستا

اوستا از ترکی به زبان پهلوی ترجمه شده است. چندی پیش از یکی از خود متعصبان فارس شنیدم که کلمات ترکی هاچان = چه زمان " و کند = روستا در اوستا استفاده شده است.

⚠️ پان_تالش های بی_هویت مدتیست که به مفاخر و سرزمین های آزربایجان دست درازی می کنند و برای اینکه برای خود هویتی دست و پا کنند با حرف های بی_سند و من درآوردی زرتشت را تالش و ساوالان را یک نام تالشی معرفی می کنند.

منبع :

@turkvadisi