خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

چیلله گلیر خوش گلیر

+0 به یه ن


پاییز گئدیر قیش گلیر، چیلله گلیر خوش گلیر
بو گون بازارا گئدمه، گئدن جیبی بوش گلیر

ترجمه : پاییز می رود زمستان می آید، چیلله می آد خوش می آید، امروز به بازار نروید، هر کس برود با جیب خالی بر می گردد.