خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

گؤیده گؤیین قورشاغی، یئرده تورکون بایراغی.

+0 به یه ن

شیروانلی :

تورکلرین بیر معروف شعاری وار:

گؤیده گؤیین قورشاغی، یئرده تورکون بایراغی.

قورشاق = رنگین کمان