خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

واژه مجهول آذری/ پروفسور هیئت

+0 به یه ن

واژه مجهول آذری/ پروفسور هیئت
.
مساله بسیار ساده و چنین است که زبان ما ترکی است و ما ترک هستیم و پدران و مادران و اجداد ما همه خود را ترک میخوانند و ملل و اقوام همسایه نیز ما را ترک خوانده اند نه چیز دیگر
دوست محترم! آزری واژه ای جعلی است که برای تحریف واقعیت فرهنگی و زبانی ترکها در ایران و جمهوری آزربایجان از سوی حکومتهای شوروی و ایران ابداع و ترویج شده است و شما از هر انسان بدون غرض و مرضی سوال کنید خودش را نه آزری بلکه ترک و زبانش را تورکی میخواند.
لطفا واقعیات را بپذیرید برای مبارزه با تجزیه و حفظ وحدت ایران ، دشمنی با واقعیات و تحریف زبان و تاریخ و فرهنگ مردم ترک ایران آب در هاون کوفتن است- مساله اصلی ترکها در ایران نه تاریخ و نژاد که برخورداری از حقوق فرهنگی و سیاسی است و هیچ تنافر و تضادی بین داشتن هویت ترکی با ایرانیت و ایرانی بودن نیست.
.
واژه ی آزری اولین بار توسط استالین ریئس جمهور روسیه شوروی سابق بخاطر ترس و وحشت و نفرتش از ترکها بکار برده شد.
استالین اطمینان داد که اسم و رسم و ملیت تورک ها رو حذف کنند و از میان برداشته و تحریف کنند و بجای آن واژه ی جعلی آزری را برای مردم آزربایجان رواج دهند و تحمیل کنند همه ی این کارها برای از بین بردن وحدت تورکها هست.
آسیای مرکزی تورک هست ترکیه تورک هست آزربایجان تورک هست ،نصف ایران(آزربایجان،قشقایی،تورکمنی،خلجی،پیچاقچی،شاهسون،خوراسانی)تورک هستند و فقط بخاطر جدایی انداختن بین اینها و از بین بردن هویت تورکا این واژه ی جعلی رو بکار بردن ،به تورکهای اوزبکی اوزبکی و به زبان تورکی اوزبکی اوزبکی گفتند به تورکهای قرقیز قرقیزی و به زبان تورکی قرقیزی قرقیز گفت و قصد دارن کلمه تورک که عامل وحدت میان تورک ها هست کاملا بردارندو از بین ببرند،
آزربایجان زبانش تورک هست این یه حقیقت هست.
.
از صحبتهای پرفسور جواد هیئت