خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

حکومت پهلوی ( پدر – پسر ) تجزیه طلب بودند یا حکومت ملّی آذربایجان ؟

+0 به یه ن

نویسنده : رضا همراه

در زمان حکومت رضا شاه و پسرش محمد رضا پهلوی که داعیه وطن پرستی و وطن دوستی شان گوش زمین و زمان را کر کرده بود چند قسمت از خاک کشورمان ناباورانه و در کمال بی شرمی به دیگران تقدیم گردیدند!! در آذر ماه سال 1311، کوه استوار " آغری کوچک " به ترکیه واگذار و در قبال آن زمینی بی ارزش به ایران داده شد . (3) همچنین در « آذرماه سال 1333 قریه فیروزه را که حتی امروزه تنها بخش خوش آب و هوای جمهوری نوخاسته ی ترکمنستان است ، به ترکمنستان واگذار گردید . » (4) (نویسنده وبلاگ : ساکنان فیروزه و باقر در ترکمنستان به ترکی خراسانی تکلم می کنند). همچنین در« 8 فروردین سال 1349 بحرین کنونی نیز از ایران منفک شد » (5) که اکنون مستقلاً خود دارای یک کشور می باشد . حال با این حساب و منابع حکومت پهلوی ( پدر – پسر ) تجزیه طلب بودند یا حکومت ملّی آذربایجان؟

متن کامل این مقاله را در منبع مطالعه فرمایید. : اینجا