خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

گرگ اجنبی کش سبلان

+0 به یه ن

اشاره : گرگ از دیرباز در فرهنگ ترک و آذربایجان نماد تسلیم ناپذیری، قدرت و نامیرایی بوده است. در رمان «رازهای سرزمین من» نوشته دکتر رضا براهنی، گرگ اجنبی کش سبلان به عنوان منجی مردم وارد صحنه می شود. این رمان حکایت تاریخ آذربایجان است از زمان پیروزی فرقه دمکرات تا پیروزی انقلاب اسلامی. بخش های کوتاهی از این رمان را باهم می خوانیم :

در گفتگوی‏ کوتاه مترجم، گروهبان آمریکایی و پیر مرد دهاتی، « گرگ اجنبی‌کش » چنین معرفی ‏می‌شود :‏

‏« انشالله گرگ معمولی است.»‏

مترجم پرسید : « مگر گرگ، معمولی و غیر معمولی هم دارد؟»‏

پیر مرد گفت : « انشالله گرگ معمولی است. انشالله گرگ سبلان نیست.»‏

مترجم احساس کرد که در لحن پیر مرد تلخی چندان زیادی هم ننهفته است. انگار پیر ‏مرد دوست داشت که گرگ، گرگ سبلان باشد، ولی عکس ذهن خود را بیان می‌کرد.‏

مترجم پرسید : « گرگ سبلان با گرگ معمولی چه فرقی دارد؟»‏

پیر مرد گفت : « بهش می‌گویند : اجنبی‌ کش. گرگ سبلان اجنبی‌کش است. یک بار قزاق ‏روس را کشت، همین چند سال پیش هم یک سرهنگ انگلیسی را کشت. به مردم ‏محل کاری ندارد، اگر همان گرگ باشد خداوند خودش به آمریکایی رحم کند. این گرگ ‏آدم را بازی می‌دهد، حتی شیطان هم نمی‌تواند از شرش خلاص شود.» (ص 43 ـ 42).