خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

«گلیادها» از محمد رضا حیدرزاده منتشر شد

+0 به یه ن

روزنامه خراسان شمالی 20دی 94- مجموعه «گلیادها» سروده «محمدرضا حیدرزاده» منتشر شد.به گزارش خبرنگار ما، این مجموعه گزیده غزل هایی است که این شاعر از دوران نوجوانی خود تا امروز جمع آوری و منتشر کرده است.

سروده هایی که به گفته این شاعر، تپش ها و دلشوره های سال های شوریدگی اش را با سیاه مشق های عاشقانه به نام شعر کنار هم چیده و احساس خود را به هر زبانی (زبان مادری ترکی)که گلو گیر می شده بی اعتنا به سبک، سیاق و مکتب خاصی به تصویر کشیده است.پیش از این نیز مجموعه «نگاهی به دستور زبان ترکی بجنوردی» توسط این نویسنده منتشر شده بود.

 نمونه اشعار ایشان :

هوشئ چاشیه آدمینگ گئزی دیشنده گوللره

بیلمبنگ نئجر گلنگ ایسئ چولنده آسمانه

سو سپه نگ یولینئ یوونگ گیزگئ تکن سپرنگ

ایزاق یول دن یئتیشدئ تزه عزیز دوردانه