خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

قوردون سلامی طمع سیز اولماز :

+0 به یه ن

قوردون سلامی طمع سیز اولماز :

qurdun səlamı təməsiz olmaz

یک مثل ترکی می گوید : سلام گرگ بی‌طمع نیست. منظور برخی ‌از پیام‌های تبریک، به ‌سان سلام گرگ هستند که بی‌طمع نیست، زیرا به جرأت می‌توان ادعا کرد، تبریک در این سطح‌ گاه راهی برای تغییر رنگ و یا لاپوشانی حقایقی از طرف تبریک گوینده به شمار می‌آید.

شاید نیازی به ذکر مثال نباشد، ولی برای آن که ذهنمان منحرف نشده و ماجرا روشن‌تر شود، بد نیست که تصور کنیم هر کدام از ما انتخاب شده و به سمت‌های مهمی منصوب شده باشیم؛ آن وقت اگر پیام‌های تبریکی به دستمان برسد که لا به لایشان نام افرادی به چشم بخورد که آشنا نیستند و یا نه، آشنا هستند ولی پیشتر چه بسا چشم دیدنمان را هم نداشتند. آیا غیر از این است که یا آن فرد مثل داستان فیلم‌های سطحی متحول شده و خواستار اعلام رسمی این موضوع است یا این که به طمعی ‌این کار را انجام داده و هزینه کرده است؟!