خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

قدرتمندترین سلاح ترک‌ها زبان مادری‌شان است

+0 به یه ن

    قدرتمندترین سلاح ملت آزربایجان و ترک‌ها زبان مادری‌شان است

    قدرتمندترین سلاح ترکان، قدرت زبان ترکی و پشتوانه ی آن می باشد، زبانی که با استفاده آن ملت ترک زبان علاوه بر پی بردن به قدرت آن و بدین طریق پی بردن به دروغ ها و تظلمات حکومت ها می تواند زمینه اتحاد ۳۵ میلیون ترک در ایران را با ترک های دنیا فراهم سازد به عنوان مثال با مقایسه گویش های مختلف ترکی با ریشه آن به یک اتحاد بزرگ در زبان ترکی دست می یابیم :

    - یکسان بودن ریشه در ترکی قدیم خراسانی، آذربایجانی، استانبولی، ترکمنی، تاتاری، قزاقی، ازبکی، اویغوری، یاقوتی …

    uhun uzun uzın uzın uzin ozın uzyn uzun uzun uzun

    – قانونمندی آن ، که زبان ترکی آذربایجانی با داشتن تنها ۱ فعل بی قاعده با قاعده ترین زبان دنیا محسوب می گردد

     – وسعت واژگان زبان ترکی، در ترکی آذربایجانی ۲۴۰۰۰ فعل وجود دارد که در مقابل در زبان فارسی ۵۰۰۰ فعل دارد.

        هماهنگی اصوات : یکی از مهمترین نکات و قواعد زبان تورکی آشنایی با قاعده ساختار آوایی و هماهنگی آوایی هست. ( سس قورولوشو و سس اویغونلوغو ) که باعث می شود کلمات با توجه به این قاعده ساختار خاصی به خود بگیرد. بیشتر پسوند های زبان تورکی باتوجه به این قاعده برای ترکیب  انتخاب می شود. زبان تورکی از لحاظ حروف صدادار یا مصوتها، کاملترین صداها را در میان زبانهای دنیا داراست.

     حروف صدادار در یک کلمه یا از مصوت های ظریف (  Ə- E - İ - Ö –Ü  ) هستند یا از مصوت های ثقیل (  A – I – U – O) ، یعنی در کلمات اصیل تورکی این قاعده کامل رعایت می شود، (مگر کلمات دخیل یا ترکیبی باشد).

     – پذیرش پسوند در زبان ترکی و ثابت بودن ریشه کلمه، که این خود امکان واژه سازی و شناختن ریشه کلمات را به افراد می دهد

     -از نظر شمارش اعداد، که در زبان ترکی برخلاف زبان های دیگر همیشه از عدد بزرگ به کوچک تلفظ و قاعده نوشتاری آن ثابت می باشد. 11- 12- ۲۲ -۲۳-…

     ولی در سایر زبان ها و فارسی این نظم و هماهنگی وجود ندارد ۲۲ از عدد بزرگ به کوچک و۱۲ از کوچک به بزرگ شروع می شود، و یا ۳۰۰ که ۳۰۰۰ نوشته و ۳۰۰ خوانده می شود ، و یا ۳۰ و ۱۰۰ می شود ۳۰۰٫

    -داشتن قدمتی ۷۰۰۰ ساله : زبان ترکی آذربایجان شاید نخسین زبانی باشد که در غرب دریای خزر از سوی عشیره‌ی - آذ- یا - آس- اختراع شد و فراگیر گشت. پیشینه‌ی ادبیات مکتوب این زبان به بیش از ۷ هزار سال پیش می‌رسد که از سوی دیرین نگاران و ترکی پژوهان جهان مورد مداقه قرار گرفته است. (دکتر صدیق )

    – و ....