خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

سپر طلاکوب دوره قاجار

+0 به یه ن

این سپر فولادی کوچک اثر هنرمندان دوره قاجار است. بر روی سپر چهار گل و یک هلال ماه نصب شده است و سطح آن با استفاده از طلا قلم زنی و تزئین شده است. این اثر امروز در موزه آرمیتاز نگهداری می شود.

qacar dönəmindən qalan bir qalxan

üzerinde 4 gül ilə bir ay parpçacı var

qızıl quyu veriblər və yazıları döyüblər

منبع : تاریخ و فولکور ترکان