خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

مقالید ترکیه سوزلوگو چاپ اولدو

+0 به یه ن

 نوشته شده توسط: ائلچی بئی   

سالاملار دوسلار مقالید ترکیه سوزلوگو چاپ اولدو

مقالید ترکیه

اثر—میرزا فتحعلی خان قاجار (سپانلو)

 کوچورن -ائلچی بئ

اینتشارات بخشایش -قم

چاپ نشر بهبود - بندرانزلی

 2000-نوسخه
قیمت -25000

382صفحه ده
یایین ائوی : بندر انزلی شهرک صادقیه اوتوبان خلخال روبروی خانه های

فرهنگیان جنب آهنگری دفتر چاپ نشر بهبود تلفن تماس

09111868523...09391601162

 خرید اینترنتی-www.ketab/bakhshsyesh