خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

یکسان نبودن روش های نگارش تورکی خراسانی

+0 به یه ن

یکسان نبودن روش های نگارش تورکی خراسانی

از دیر باز برای نگارش زبان تورکی خوراسانی همانند دیگر لهجه ها از الفبای عربی استفاده شده و می شود و خوانندگان آنها نیز تورک هستند.

 متأسفانه به خاطر عدم آموزش رسمی زبان تورکی خوراسانی، این زبان دارای الفبا و آئین نگارش و دستور (گرامر) مصوب و مدون نیست. همین امر باعث شده است که عده ای به تقلید از ادبیات کشورهای تورک روشی را پیش گیرند و عده ای هم به اجتهاد خود آئینی برگزینند و حتی عده ای نیز با بکاری بردن روش های من در آوردی و با علائم اعراب گذاری ابجدی و یا یا استفاده از الفبای انگلیسی و لاتین و یور ناقص برای نمایش تلفظ صحیح کلمات تورکی اقدام به نگارش زبان تورکی خوراسانی نمایند. بطوریکه هرکسی در نگارش متن تورکی راه خود را پیش می گیرد و این باعث پراکندگی شده و سر در گمی خواننده را بدنبال دارد.

 لذا پیشنهاد می شود زبانشناسان و فرهیختگان اقدام به تحقیق و بررسی و باز خوانی صداها و کلمات تورکی خوراسانی نموده و نتایج به مرور منتشر و در نهایت الفبای مشترک و آئین نگارش و دستور(گرامر) زبان تورکی خوراسانی پیشنهاد دهند.