خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

دوم اسفند روز زبان مادری

+0 به یه ن

دوم اسفند روز زبان مادری

 سازمان یونسکو در تاریخ ۲۱ فوریه سال ۱۹۹۹ کنفرانسی برگزار نمود و این روز را به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری نمود. این موضوع به علت اهمیت زبان مادری و خطر نابودی بسیاری از زبانها در جهان مورد توجه یونسکو قرار گرفت گرچه این روز از تقویم رسمی کشور ما حذف گردیده است

کشور ما از کشورهای کثیر المله می باشد که از اقوام و ملت های گوناگونی تشکیل شده است  اکثریت مردم کشور ما به زبانی غیر از زبان رسمی یعنی فارسی صحبت می کنند  از این حیث نمی توان هیچ قوم یا ملتی در ایران  را اکثریت  (به معنی بیشتر از نصف جمعیت کشور)خواند

گرچه آمار رسمی  سرشماری بر اساس زبان یا قومیت وجود ندارد، ولی طبق گفته بسیاری از جمله وزیر اسبق امور خارجه کشورمان آقای صالحی ۴۰درصد جمعیت کشور را ترکها تشکیل می دهند و اگر جمعیت کشور را ۷۵ ملیون نفر محسوب کنیم جمعیت ترکها در ایران ۳۰ ملیون نفر می باشد. البته بسیاری جمعیت ترکها را  تا ۳۵ ملیون نفر هم اعلام می کنند که متشکل از ترک های  آزربایجانی قشقایی خراسانی  ترکمن می باشد

فارس ها در رده دوم جمعیتی کشور قرار دارند با جمعیتی بین۲۲الی ۲۵ ملیون نفر و سپس کردها اعراب بلوچها و سایر قومیت ها به ترتیب در رده های بعدی قرار می گیرند 

متاسفانه در کشور ما  آموزش به زبان مادری برای غیر از فارسی زبانان وجود ندارد با وجود اینکه در اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی به  این موضوع یعنی آموزش به زبان مادری در کنار زبان رسمی کشور اشاره شده ولی این اصول تا کنون به فراموشی سپرده شده اند و خطر نابودی بسیاری از لهجه های ضعیف تر را تهدید می کند