خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

روز دوم اسفند روز زبان مادری مبارک باد

+0 به یه ن

روز دوم اسفند روز زبان مادری مبارک باد

دوستان عزیز لطفا در حفظ و نگه داری زبان مادیمان ترکی و فرهنگ گذشتگانمان کوشا باشیم.

 طبق تعریف سازمان یونسکو فرد با سواد کسی است که بتواند بزبان مادری خود خوب حرف بزند، آنرا خوب بخواند و خوب نیز بنویسد. حال نوبت ماست که فکر کنیم که آیا ما باسوادیم ؟ یا بی سواد.؟

 سید جمال الدین اسدآبادی متفکر و مبارز بزرگ مشرق زمین چنین گفته است: هر ملتی که زبان مادری خود را فراموش کند تاریخ خود را گم کرده است و عظمت خویش را از دست داده است و برای همیشه در بندگی و اسارت باقی خواهد ماند.