خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

پزشکیان: اصل 15 اجرا شود

+0 به یه ن


پزشکیان: اصل 15 اجرا شود
پزشکیان با یادآوری اصل 15 قانون اساسی تاکید کرد: قانون اساسی به همه قومیت ها و ملت ها اجازه داده است که به زبان خود حرف بزنند و در مدرسه برای آنها امکاناتی در نظر بگیرند، اما 38 سال است که نمی توانیم در مدارس به زبان خودمان حرف بزنیم و بنویسیم؛ زبان فارسی زبان اصلی ماست اما باید کسی که ترک یا … است بتواند در مدرسه به زبان خود حرف بزند و بنویسد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس نهم، ادامه داد: این قانون است و نمی توان در این زمینه سلیقه ای رفتار کرد مردم از ما قانون را می خواهند و خواستار حق خود هستند؛ خداوند من را ترک آفریده و بنده خدا را شاکرم، هیچ زبانی و قومیتی نمی تواند خود را از من برتر بداند همانگونه که من خود را از کسی برتر نمی دانم، نزد خداوند تقوا برتر است و لذا کسی حق ندارد زبان و فرهنگ ما را مسخره کند