خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

لینک های برخی مقالات در مورد کتاب تمثیل و مثل ترکی خراسانی

+0 به یه ن


  لینک های برخی مقالات در مورد کتاب تمثیل و مثل ترکی خراسانی

- مقدمه ای بر کتاب تمثیل و مثل های ترکی خراسانی بقلم جناب بهبود مرادی ویراستار کتاب در لینک زیر :

http://salariyan.blogfa.com/post-7190.aspx

- مقاله تمثیل و مثل، اسماعیل سالاریانین یئنی اثری بقلم استاد رضا همراز در لینک زیر:

http://salariyan.blogfa.com/post-7331.aspx

- مقاله تمثیل و مثل خوراسان تورکلرینین دگرلی تحفه سی بقلم استاد بهرام اسدی در لینک زیر :

http://salariyan.blogfa.com/post-7344.aspx

- مقاله مؤحتشم بیر کیتاب! خوراسان تورک‌لرینین آتا بابا سؤزلری بقلم محمد رحمانی فر در لینک زیر :

http://salariyan.blogfa.com/post-7357.aspx

- مقاله تمثیل و مثل در نگاهی به ترکی خراسانی(1) نشریه دنیز شماره 93 در لینک زیر :

 http://salariyan.blogfa.com/post-7379.aspx

- مقاله تمثیل و مثل ترکی خراسان به قلم استاد محمد رضا کریمی در لینک زیر :

http://salariyan.blogfa.com/post-7381.aspx

- مقاله سالاریم سالاریانه بقلم استاد بیت الله جعفری در لینک زیر :

http://salariyan.blogfa.com/post-7402.aspx

- مقاله خوراسان تورکلریندن نادیده بیر اثر بقلم  پروفسور محمد عمر قارانجی در لینک زیر: 

http://salariyan.blogfa.com/post-7424.aspx

- مقاله نگاهی کوتاه به کتاب تمثیل و مثل گرد اورنده اقای اسماعیل سالاریان بقلم دکتر علی ملایجردی در لینگ زیر :

http://salariyan.blogfa.com/post-7437.aspx

- مققاله ای کوتاه از خوانندگان شهر گرمی از استان اردبیل در باره کتاب تمثیل و مثل در لینک زیر : 

http://salariyan.blogfa.com/post-7428.aspx