خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

زنان تورک را بهتر بشناسیم

+0 به یه ن
زنان تورک را بهتر بشناسیم

🔸ساورومات (SAVRMAT) نام یکی از قبایل تورک تشکیل دهنده دولت تورک تبار ماد که دراین قبیله زنان حاکم برامور بودند .

🔸گردویه( GORDVIYE) نام شیر زن قهرمان وشجاع تورک تبار از خاندان اشکانی و خواهر بهرام چوبینه او یک شیر زن قهرمان مدبر زیبا و بسیار مدوک با لیاقت و سوار کاری ماهر در مبارزات و جنگ ها ی برادرش همرزم وی بود .

🔸سلطان راضیه (SULTAN RAZIYE) دختر سلطان تورک سرزمین هندوستان «ائل توتموش» که بعد از مرگ ایشان سلطان و امپراتور تورک سرزمین هندوستان برتخت سلطنت جلوس کرد.

🔸آری ناوار(ARINAVAR) نام ملکه تورک تبار قوتتی ها در دوران حکومت دولت ماد بود ه همانا اوبود که نخستین حکومت ودولت در طول تاریخ بشریت در سرزمین آزربایجان و اراضی مرکزی ماد طی سالهای 2800قبل از میلاد را بنیان نهاد.

🔸شاه بییم (ŞAH BEYIM) شاه بییم زنی تورک تبار که به سال 933 هجری پل سنگی که قسمتی از راه میانه از آن میگذرد را تعمیر کرد.

🔸تومروس( TOMRUS)  ملکه آزربایجانی که با جنگ  هخامنشیان سر کوروش شاه هخامنشی را ازتن جدا کرد و به قولی نام شهر تبریز نیز از این ملکه آزربایجانی گرفته شده است .

🔸آمازون (AMAZUN) نام ان دسته از زنان قبیله تورک تبار ساورومات که حرب مردانه به تن کرده و درجنگ و مبارزات تن به تن شرکت می جستند این جنگاوران زن امازونی همواره درکنار دیگر اقوام دولت ها دوش به دوش مردان با رشادت تمام جنگیده اند .

🔹اینها از تبار زنان تورک هستند که پا به پای مردان در نبرد و امور سلطنت نقش داشتنند و سهم شان فقط پنبه و دوک در دست داشتن نبود

🔹زمانی که زنان تورک بر نصف این کره ی خاکی حکومت می کردند مردان شما دختران خود را بخاطر مذکر نبودن زنده به گور می کردند

🔴هویتی، فرهنگی، تاریخی، زبانی آزربایجان.