خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

توهمی بیمار گونه در راستای فراکسیون تورک زبانان ایران.

+0 به یه ن

سیاوش مهردار :

قوم گرا کیست!؟چرا همه چیزمان باید، پارس_ پرشیا_ پرشین بشود!؟ منظورشان از این همه نژادپرستی و قوم گرایی پارس چیست!؟

توهمی بیمار گونه در راستای فراکسیون تورک  زبانان ایران.

  اگر من هم یک عمر به جای قرآن و آموزه های دینی مطیع مطلق شاهنامه فردوسی می بودم و از دوران طفولیت برایم از واژه تورک خوخو ساخته بودند قطعا امروز از نام تورک وحشت می کردم و بویژه روزی که در مجلس شورای اسلامی این واژه مزین می شود به یک فراکسیون قدرتمند، باید صادقانه اذعان بداریم، مخالفت با این فراکسیون برای تعدادی اندک سیاسی و در حکم حذف منافع نامشروع است و برای تعداد کثیری که دم از تمدن ۲۵۰۰ ساله می زنند و نمی دانند که در برابر. تمدن عظیم بشری بویژه در خود همین ایران این قدمت اصلا عددی نیست، بیشتر مخالفتشان روانشناختی است تا جامعه شناختی و طبیعی است که کودک تربیت شده در دامن پدری که دائما دچار یک خود شیفتگی تاریخی بوده و هیچگاه اراده نکرده که سر از برف بیرون آورده و واقعیت های جهان هستی را ببیند و به فرزندانش بگوید و جالب اینکه عقده های اربابان شکست خورده در برابر سپاه اسلام را که ریشه شکست در جهل و تجاوز و ظلم بوده و پیروزی مسلمانان بر اساس منطق و حداقل شعار عدالت خواهانه  بوده و هیچ وقت صداقت این را نداشته باشد دلایل اعتقادی و ساختاری شکست را بیان نماید و سر منشا عامل شکست را در  آموزه های دین محمدی دیده و عقده ی خود را در طول تاریخ دائما بر فرافکنی بر علیه اعراب گشوده و دم از تمدن های هزاران ساله بزند، اینبار چگونه تاب تحمل واژه ی تورک را داشته باشد که دهه هاست در کتب درسی مدارس این واژه دائما همجوار با اهریمن و زورگو مترادف بوده است.

آری برادر صبر و شکیبایی لازم است، این آقایان دچار بیماری دانینگ کروگر هستند  ما قبل از اینکه به اصل ۱۵ قانون اساسی بپردازیم، باید اصولی را بیابیم تا بر آن اساس کلاس درسی داشته باشیم بر رفع توهم تاریخی ایشان و فقط و فقط یک سوال از ایشان بپرسیم و ده سال فرصت دهیم تا پاسخ سوال را پیدا کنند .

سوال از آقایان متمدن نما که بعد از این همه ادعای تمدن منشوری و دمکراسی و .... ذهنتان را در قفسی استخوانی محبوس ساخته اید  واقعا منبع شناختی و اعتبار فکری شما چیست؟

اگر دین اسلام هست که با این حساب قطعا نیست، بروید در خصوص آموزه های حداقل اول ابتدایی دین اسلام مطالعه بفرمائید. اگر فلسفه هست، شما که دائما فلسفه را به مِغلطه تبدیل نموده و به جای استدلال خود شیفتگی را طرح نموده اید. یعنی شما همواره مقدمه گویی نموده و خود مقدمه را نتیجه عرض نموده اید. اگر علم بوده خیلی خوب چرا صرفا مستندات تاریخی شما چند جلد کتاب کهنه پاره صرفا تاریخ نقلی بوده و جرات ورود به مباحث تاریخ علمی و تحلیلی را ندارید.

آری دوستان اگر من هم یک عمر با منبعی از یک کتاب شعر ..... در زانوی پدرم بدون هیچ استدلال و منطقی تربیت شده بودم، قطعا افکار نژاد پرستانه به جای افکار انسانی و اعتقادی بر من مستولی داشت .

با احترام  : سیاوش  مهردار. آذربایجان دوست داشتنی غربی با شهر عشقم اورمیه

منبع : عقلانیت

مطلبی زیبا از کانال سیاووش مهرداد

اگر قوم گرایی بد است و باعث نفاق است, اسامی شرکت های دولتی و غیر دولتی که اسم پارس در آن است را منتشر کنند، آیا شرکتی داریم که کلمه ترک در آن باشد؟ پارس خزر، پارس متال، پارس الکتریک، پارس جنوبی، پترو پارس. پارس ،،،،،،

حال واقعا واژه پارس مساویست با ایران یا اشاره ای است فقط به قوم پارس،

و جالب است که بدانیم که در ایام سختی اقوام دیگر را شما بزرگنمایی کرده و   مزین  می کنید به صفاتی چون دلیر مرد و آزاده مرد و غیور مرد و مرزبان دلاور و  هزاران مرد دیگر. اما در ایام آرامش و فعالیت های اقتصادی و (برند) درست کردن و  نام بردن از ایشان تفرقه محسوب می شود؛ عوامل صمیمیت یک ملت و یا ملیت عناصر متفاوتی می باشد. مثلا در کشور ما وجود ارزش های اعتقادی و تمسک به آن ما را در حول مفهوم زیبایی به نام خداوند واحد و اصل اساسی دین و حتی سایر ادیان که توحید است؛ وحدت را سبب می شود. اما اگر تفاوت هایی در سایر مولفه ها داشته باشیم که داریم و کاملا طبیعی است و این تفاوت ها و درک  زیبایی آن ها در یک سرزمین نشان از فهم و نگرش متعالی افراد مقیم در آن سرزمین است را. البته بر اساس احترام متقابل اتحادی زیبا ایجاد می کند که این اتحاد می تواند اساسا بر مبنای سیاست های کشوری، نظامی، ابعاد فرهنگی  و .... تحت یک سیستم متمرکز و متحد بویژه در برابر جریان های متخاصم که در طول هشت سال جنگ شاهدش بودیم ساری و جاری گردد .

حال فلسفه ی فرایند این ساختار معامله ای است یا معادله ای هر چه باشد طرفین بر مبنای احترام متقابل به خروجی های مثبت خواهند رسید. وگرنه همه متضرر خواهند بود؛ با تشکر سیاوش مهردار