خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

من تورکم آذری دَدَندی

+0 به یه ن

من تورکم آذری دَدَندی

🔴من ترکم آذری باباته

🔴روشنفکر هم وطنم، آنقدر آزاد فکر کن که اجازه بده من همانی باشم که هستم حداقل همانی باشم که دوست دارم. به من می گویید : آذری، به مردم ترکیه و جمهوری آذربایجان ترک!

✅من هم مادرم را آنا

✅پدرم را  آتا

✅دستم را اَل

✅پایم را آیاق

✅دهانم را آغیز

✅بینی یَم را بورون

✅یک را بیر

✅دو را ایکی

✅ده را اوْن و... هزاران کلمه دیگر را به مانند همنژادانام در ورای مرزها

💢تازه مادر بزرگم بدون اینکه ماهواره ای دیده بود همانند

💢پیر زن های باکو گنجه نخجوان در عروسی من می رقصید

✅در خانه اش گلیمی داشت که در فیلم های تاریخی ترکیه نشان می دهد، یادم است می گفت وقتی بابات یک سالش بود خودم این گلیم را بافته ام.

❓چرا من آذری و آن سوی مرز ها که در قرن اخیر میله گزاری شده و به ثبت رسیده ترک هستند؟

❓چرا ارس تنها رودی است که در دو سویش دو ملت متفاوت بوجود میاوری؟ مگر عرض یک رودخانه چند هزار کیلومتر است که، اینسویش آذری و آنسویش ترک باشد؟!

🔴روشنفکر محترم دقت کن ببین چقدر کلمات زیبا به آشپزخانه ات هدیه کردم

قاشق، قابلمه، بشقاب، اجاق و .... چرا معادلشان را در زبان شیرینت نداری؟ اتاق  و تشک را به تو داده ام تا جایی گرم و نرم داشته باشی،سرسره و سوروتمه را داده ام تا بچه ها ی نازت بازی کنند. توپ و تفنگ و قنداق و...داده ام تا از خود دفاع کنی

❓تو چرا وقتی خواستی مسواک را یاد بچه های خودت و من بدهی این قدر بی ادب شدی؟ من کی بی ادب بودم؟ هنوز بی ادبی چون مرا آذری می گویی!

🔴من ترکم

همچنان که تو به فارس بودنت

دیگری به گیلک بودنش

آن یکی به لر بودنش

یکی به عرب بودنش

افتخار می کند

من به ❤️ترک❤️ بودنم افتخار می کنم چون خدایم مرا ترک آفریده