خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

هنر ترجمه در دوران پهلوی

+0 به یه ن

💯هنر ترجمه در دوران پهلوی

♨️ و نمونه ای از شیادی پان_ایرانیست های تورک ستیز در تحریف منابع به صورت موزیانه تا فکر هر مطالعه کننده ای را به صورت غیر مستقیم از اصل موضوع به دور کنند.

💯به مطلب زیر دقت فرمایید: متن عربی جمله‌ای در کتاب تاریخ طبری بدینگونه است : «وفی هـذه السنه غزا الجراح بن عبداالله الحکمی و هو امیر علی ارمینیه و آذربیجان ارض التُرک فتح علی یدیه بلنجرم و هـزم الترک».

📚(تاریخ طبری، تاریخ الامم و الملوک، مطبعه بریل، لیدین ۱۸۷۹)

💢در حالیکه آقای ابوالقاسم پاینده مترجم فارسی تاریخ طبری این جمله را به شکل زیر ترجمه نموده است:  «در این سال (۱۰۴ هـ.ق.) جراح بن عبداالله حکمی که امیر ارمنیه و آذربیجان بود به غزای سرزمین تورکان رفت که بلنجر به دست وی گشوده شد و تورکان را هزیمت کرد»

📚(طبری جلد ۹، صفحه ۴۰۴۴، حوادث سال ۱۰۴ هـ.ق. / ۷۲۲ م، مترجم: ابوالقاسم پاینده، چاپ سال ۱۳۵۳).

💢چنانچه در متن عربی دیده می‌شود عبارت «آذربایجان ارض التُرک» در ترجمه فارسی آقای ابوالقاسم پاینده حذف گردیده است.‼

💢این عبارت از یک طرف نشاندهنده این است که در زمان صدر اسلام نیز آزربایجان، سرزمین و ارض تورکان محسوب می‌شده است، و از طرف دیگر نشان می‌دهد که مترجمین مکتب پهلوی و باطنیه مجوسی از صداقت و امانتداری بهره‌ای نبرده‌اند.

💢بنابراین، قید این مطلب نیز ضرورت دارد، که در استفاده از منابع تاریخی فارسی دقـت زیادی لازم است، چونکه ترجمه‌ها می‌توانند به صورت موزیانه و متبحرانه‌ای تغییر یابند. تا اصل موضوعی که می تواند حاوی خبری تاریخی و مهم در رابطه با تورکها و سرزمین آزربایجان باشد حذف گردد.

💢این نمونه ای از نجاست و باطن #پان_ایرانی های #تورک_ستیز است.‼ و اینچنین تاریخ در ترجمه های فارسی حتی در منابع معتبر تحریف و به نفع نوشته م یشود

یازار : ماهان  Mahan:

قایناق : قیرخ 40 میلیون تورک آخاغی