خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

کهکلیک کیمین باشینی قارا قویوبدی و...

+0 به یه ن

آتالار سوزو : کهکلیک کیمین باشینی قارا قویوبدی، دالی سیندن خبری یوخدی : کبک سرش را توی برف کرده از پشت سرش خبر ندارد. منظور خود را در نا آگاهی نگاه داشته و از خطر بی خبر مانده است. این مثل را هنگامی می زنند که کسی عمدا خود را به بی خبری زده و به قول خودش از اوضاع و احوال بی خبر هست.

فقر و فحشا؟ سکوت

جنگ و ویرانی؟ سکوت

دزدی و اختلاس؟ سکوت

منبع : تمثیل و مثل ترکی خراسانی

کتاب در خواستی شما در سراسر ایران و جهان با پست ارسال می شود. برای این منظور در لینک های زیر پیام بگذارید :

salariyan.blogfa.com

http://salariyan.arzublog.com

salariyan@yahoo.cm

تلفن پیامک و تلگرام : 09159766066