خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

سخن بزرگان جهان در مورد ملت تورک

+0 به یه ن

سخن بزرگان جهان در مورد ملت تورک:

💯فیلسوف چک: COMENIUS :  تورک ها ملت قهرمانی هستند که هیچ وقت به دوستان خود زیانی نمی رسانند. تورک دستی را که فشرده است ول نکرده، قول خود را فراموش نکرده و در روزهای سخت دوستان خویش را تنها نمی گذارد. دست دوستی دادن به چنین ملتی باعث می شود تا از پس هر سختی در دنیا برآیید.

💯شاعر و رمان نویس ایتالیایی  Edmondo De AMICIS :: صفات انسانی تورکها غیرقابل انکار می باشد. از جمله این صفات قدردانی تورکان در برابر حتی یک کار عادی و پیش پا افتاده است. مهمان نوازی، حیوان دوستی و احترام به درگذشتگان از دیگر صفات مثبت تورکها می باشد.

💯فیلسوف فرانسوی Gelland: : یادگیری زبان تورکی برای من سعادتی محسوب می گردد. چرا که برای ارتباط واقعی با یک تورک بایستی به زبان تورکی مسلط باشی. مترجم همانند پرده ای است که نور را می پوشاند.

💯مورخ آلمانی Hammer : تاریخ از تورک ها چیزهای زیادی یاد گرفته است. آثار زیادی از تورک ها به جای مانده است که هر کدام زینت مدنیت انسانی محسوب میگردند.

💯فرمانده روس Charnayev: تورک ها علاوه بر جسارت بیکران خود صاحب نبوغ اراده شکنی می باشند. تورک ها با این نبوغ فتوحات خود را انجام داده، مدنیت ها تشکیل داده و به تاریخ بشریت خدمت نموده اند. در اصل بدون چنین نبوغی حکمرانی بر نصف اروپا برای قرن ها امکانپذیر نبود.

💯ژنرال پروس-آلمان: تورک ها نمونه بارز یک ملت جنگجو می باشند. تورک ها چنان با سلاح آشنا هستند که یک کشاورز با داس و یک کاتب با قلم. تورک ها چنان می نشینند که انگار بر روی اسب هستند و چنان قدم بر می دارند که انگار در حال شناسایی دشمن هستند.

 💯فرمانده آلمانی Mulman:: هیچ سربازی مثل سرباز تورک با خنده از مرگ استقبال نمی کند. کافیست فرماندهی لایق داشته باشند تا دنیا را تسخیر کنند.

💯فیلسوف آلمانی Kayzerling:: تورک ها بی تردید اربابان واقعی تاریخ  اروپا و اسیا بوده اند.

💯دونالدسون : Donaldson : تورک ها 2000 سال است که سرباز حرفه ای می باشند. شغل واقعی تورک ها سربازی می باشد. شغل اصلی تمامی تورک ها سربازی می باشد. از هر ارتشی در دنیا بپرسد جواب خواهند داد که مقاومت در برابر تورک ها به هیچ عنوان کار ساده ای نیست.

💯نویسنده و همسر سفیر بریتانیا در دربار عثمانی :  Mary Wortley Montagu : بهترین آرایش زنان تورک، تورک بودنشان می باشد. زنان تورک با جواهرات زیبا نشده بلکه جواهرات را زیباتر نشان می دهند چرا که هر زن تورک خود یک جواهر بسیار زیبا می باشد.

💯فرمانده اطریشی : Montecuccoli : تورک ها شجاعانه مردن را به خوبی یاد گرفته اند و من نیز آنقدر تجربه دارم که بدانم که چنین ملتی تسلیم را هرگز بر نمی تابد. من می توانم لشکرهای بیشماری را تشکیل داده و به جبهه ها ببرم ولی در برابر تورک ها ناتوان می مانم. تورک ها با تاسی و افتخار به نیاکان خود شکست ناپذیر می گردند. برای شکست دادن تورک ها بایستی ابتدا تاریخ آنها را شکست دهیم.

💯ناپلئون بناپارت : عظمت انسان ها از دو عامل نشات می گیرد : جسارت مردان و نجابت زنان. در کنار این دو عامل عنصر دیگری است که انسان را به عظمت واقعی می رساند و آن عشق به وطن و عدم تردید در فدا نمودن جان در راه وطن می باشد. تورک ها دارای تمامی این عناصر بوده و به همین دلیل است که شما می توانید یک تورک را بکشید ولی هرگز نمی توانید وی را شکست دهید.