خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

یک نفر هم به صف معترضان به جعل و تحریف تاریخ اضافه شد.

+0 به یه ن

این ادعا که ایران تمدن عظیمی داشته یک دروغ بزرگ است/ تخت جمشید را رومی‌ها ساخته‌اند

♨️یک نفر هم به صف معترضان به تاریخ سازی و جعل و تحریف تاریخ به نفع کوروش و خاخامنشیان اضافه شد.

💢احتمالا از امروز به ایشون هم انگ بیسوادی، نادانی و ایران ستیزی خواهند زد.

💢ملکیان می‌گوید (اینجا) :  یکی از بزرگترین دروغهایی که ما به تاریخ گفته‌ایم این است که ما فرهنگ و تمدن عظیمی داشته‌ایم.

💢آخه عزیز من فرهنگ وتمدن مدرک می‌خواهد،

💢اگر یونانی‌ها یک کتاب از افلاطون نداشتند، یک کتاب از ارسطو و یا … نداشتند بنای پانتئن رانیز نداشتند، معماری‌های عظیم را نداشتند و بعد می‌گفتند که ما یونانیها فرهنگی داشتیم که نمی‌دانید چه عظمتی داشت و آب از لب و دهان همة ما هم راه می‌افتاد، ما انصافاً به آنها نمی‌گفتیم هر چیزی مدرک می‌خواهد؟

💢انصافاً شما از آن چیزی که در قلمروی ایران می‌بینید، غیر از تعدادی بنا که آنها را نیز همه مورخان گفته‌اند که رومی‌ها برای ما ساخته‌اند مانند تخت جمشید که  مورخان گفته‌اند هخامنشیان تعدادی مهندسان و معماران رومی را آوردند و برای ما اینها را ساختند.

💢اگر اینها را بگذارید کنار شما یک اثر فلسفی به من نشان بدهید.  

💢یک اثر دینی بلند به من نشان بدهید.

💢یک اثر هنری و یا عرفانی نشان بدهید.

💢ممکن است عده‌ای بگویند همه اینها سوخته است ولی این را باید نشان بدهد کسی که می‌گوید ما داشته‌ایم،

💢یک دکتر تراز اول ماقبل از اسلام داشته‌ایم؟

💢ما یک فیلسوف تراز اول قبل از اسلام داشته‌ایم؟

💢یک هنرمند تراز اول قبل از اسلام داشته ایم؟

💢پس بجای تحریف و دروغ، تاریخ واقعی را به مردم معرفی کنیم.

💢وای بر آن روزی که مردم حقیقت را بدانند.

متن کامل را در منبع مطالعه فرمایید