خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

سخن گفتن به فارسی با کودکان به بهانه مشکل در مدرسه

+0 به یه ن
سخن گفتن به فارسی با کودکان به بهانه مشکل در مدرسه
♨️سخن گفتن به زبان فارسی با کودکان به بهانه لهجه پیدا کردن یا پیشگیری از دچار مشکل شدن آنها در مدرسه یا اجتماع، جایگاه علمی ندارد و از ضعف هویتی والدین ناشی می شود.
💢این پدیده معمولا باعث عوارض متعددی همچون اختلالات یادگیری، اختلالات تکلم و لکنت زبان می­شود که گاه تا آخر عمر فرد از آن رنج می­برد.
💢همگی کودکان غیر فارسی را دیده ایم که با وجود تکلم بزبان فارسی در  خانواده، بخاطر یادگیری اولیه زبان با لهجه از طرف والدین دچار مشکل در ادای جملات فارسی می شوند.
💢و همینطور کودکانی را دیده ایم که با وجود مکالمه با زبان غیر فارسی در خانواده، در جامعه با تسلط کامل فارسی حرف می زنند
💢پس لهجه دار شدن کودک در صورت فارسی حرف نزدن با وی توهمی بیش نیست و فقط ضعف هویتی والدین را می رساند.
💢مغز کودک قابلیت یادگیری پنج - شش زبان مختلف بصورت همزمان را دارد.  پس آنان را قربانی ندانم کاری خود نکنیم
💢هایدگر، فیلسوف آلمانی :زبان مادری را قلب؛ احساس و الهام می‌داند.  بنابراین کسانی که با زبان مادری یک ملت در می‌افتند، در واقع با عمیق‌ترین جنبه‌ی هویت آنان مبارزه می ‌کنند و هیچوقت پیروز نخواهند شد.