خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

برای حمایت و پشتیبانی از زبان، فرهنگ و اصالتمون تورکی

+0 به یه ن

🌹♨️کانال تلگرام  زبان و ادبیات ترکان خراسان♨️🌹

🌹برای حمایت و پشتیبانی از زبان، فرهنگ و اصالتمون تورکی ;

1_با فرزندانمون تورکی صحبت کنیم 🌹

2_اسامی تورکی برای انها برگزینیم 🌹

3_اسامی مغازه ها و.....خود را تورکی انتخاب کنیم🌹

4_کتاب های چاپ شده تورکی رو بخریم و مطالعه کنیم 🌹

5_کانال های تورکی در فضای مجازی رو دنبال کنیم🌹

6_در مساجد و هیاتمون از مداحان تورکی حمایت کنیم🌹

7_در مراسمات شادیمون از خواننده های تورک دعوت کنیم 🌹

8_ازبرنامه های تورکی در صدا و سیما حمایت کنیم و به انها زنگ بزنیم و پیام بفرستیم 🌹

🌹اینها قدم های ساده ولی کاربردی درزمینه زنده نگهداشتن زبان مادریمان است 🌹

اصیلترین قومیت درکره زمین و درمیان بشریت تورک هاهستند🌹

حال این پرچم به دست ماست . مامی توانیم با رعایت نکات مذکور این پرچم رو با سربلندی انتقالش دهیم به نسل های بعدی🌹

 🌹به کانال زبان و ادبیات ترکی خراسانی به پیوندید 🌹

https://telegram.me/xorasanturk