خوراسان ﺗورکلرین دیل و کولتورلری

زبان و فرهنگ ترکان خراسان

خوش خبر : کتاب آنا دیلی به زبان ترکی در مدارس استان زنگان

+0 به یه ن


🌹خوش خبر : کتاب آنا دیلی به زبان ترکی در مدارس استان زنگان🌹

عالیه، اما چرا فقط در زنگان؟ بقیه شهرهای آزربایجان و شهرهای تورک نشین چی!؟

🌹لینک دانلود کتاب آنادیلی در کانال تلگرام " زبان و ادبیات ترکان خراسان"🌹

🌹به کانال زبان و ادبیات ترکی خراسانی به پیوندید 🌹

https://telegram.me/xorasanturk